kalendarz szkolny 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024:

5 września (wtorek)

 

godzina 8.30 - początek roku szkolnego

od godziny 9.25 -  lekcje według planu

7 września (czwartek)

 17.30 - zebrania dla rodziców

30 września (sobota)

 

11.00 – ślubowanie klas pierwszych

12.00 - Piknik Szkolny

23 – 31 grudnia

ferie świąteczne

15 – 28 stycznia

ferie zimowe

28 marca - 2 kwietnia

ferie świąteczne

1 – 3 maja

dni wolne

14, 15, 16 maja

egzamin ósmoklasisty

30 - 31 maja

dni wolne

20 czerwca (czwartek)

godzina 16.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego