zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla klas 1 - 3

Podstawą metody jest ruch i spora dawka radosnej zabawy.

Jest to forma oddziaływań o charakterze terapeutycznym, która angażuje uczestników w interaktywny proces uczenia się poprzez wspólny udział w aktywnościach ruchowych . Zajęcia mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, poczucia siły i współpracy z innymi. Podczas ćwiczeń dziecko poznaje swoje możliwości , zyskuje poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do innych. Ćwiczenia są prowadzone w atmosferze otwartej na indywidualny sposób reagowania, bez osądzania i ocen.