o nas

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 istnieje od 1991 roku. Mamy dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie, stabilną kadrę pedagogiczną, która lubi się i tworzy dobrze współpracujący zespół. Staramy się wszyscy - zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia jak szacunek dla siebie i innych, wolność myślenia, tolerancja. Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Bazując na programie wychowawczym, wspieramy dzieci i młodzież w ich rozwoju, umacniamy w nich poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształtować umiejętności społeczne.

Mamy zwiększony wymiar godzin przedmiotów ogólnokształcących i realizujemy rozszerzony zakres materiału z tych przedmiotów. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności myślenia, rozwiązywania problemów, a nie posługiwania się wyłącznie wiedzą encyklopedyczną.

Wprowadziliśmy korelację treści w zakresie przedmiotów ścisłych oraz równoczesne realizowanie zbieżnych zagadnień humanistycznych i artystycznych. Od klasy I szkoły podstawowej nasi uczniowie realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego. Prowadzimy zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów, przedmiotowe kółka zainteresowań (matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia), dodatkowe zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne) oraz zajęcia reedukacyjne.

Nasi uczniowie objęci są stałą opieką psychologiczną, w ramach której prowadzimy również warsztaty profilaktyczne i zajęcia socjoterapeutyczne.

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, przyznane 8.06.1992 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddział w Warszawie, nr decyzji OK 5090/126/92.

Organ prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe nr 77 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Prezes – Andrzej Milewski

Dyrektor szkoły: Agnieszka Milbrandt

Dyrektor administracyjny: Elżbieta Siejka

Sekretariat i kasa szkoły: Elżbieta Siejka, Mariola Grabuś

kasa szkoły czynna jest w poniedziałki od 8.00 do 15.00, a w pozostałe dni od 8.20 do 15.30