plany Szkolnej Organizacji Pozarządowej na rok 2019/2020