SzOP - Szkolna Organizacja Pozarządowa

za Szkolna Organizacja Pozarządowa  „Szkolne Rewolucje” została założona 28.11.2011r. przez cztery uczennice ówczesnej klasy 5 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30. Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów uczniów, konkursami, akcjami społecznymi.

Nasza organizacja współpracuje z Parlamentem Szkolnym (samorządem uczniowskim) i Senatem (Radą Nauczycieli). Pracujemy przede wszystkim z uczniami klas młodszych - chcemy ich przekonać, że wspólne robienie czegoś dla innych daje radość i dużą satysfakcję.

 

Aniela Bańkowicz

wiceprzewodnicząca Szkolnej Organizacji Pozarządowej „Szkolne Rewolucje” w r. szk. 2012/1

Artykuły