KUL

W roku szkolnym 2004/2005 w Społecznym Gimnazjum nr 5 (które do roku szkolnego 2018/2019 istniało w naszej szkole) rozpoczęto realizację cyklu zajęć "Gimnazjalista świadomie uczestniczy w kulturze". Ich celem było przygotowanie naszych uczniów do świadomego, krytycznego i - na miarę możliwości - twórczego uczestnictwa w kulturze i odbioru różnorakich tekstów kultury. W zamierzeniu autorów zajęcia te łączą wiadomości i treści poruszane zwykle osobno na poszczególnych lekcjach; mają integrować literaturę, historię, historię sztuki, muzykę, film, teatr, elementy kulturoznawstwa i antropologii. Ważnym ogniwem są również regularne wizyty w teatrze, w muzeach, a także projekcje filmowe połączone z dyskusją.

W chwili obecnej zajęcia te kontynuowane są w klasach ósmych.

Artykuły