czytanie ze zrozumieniem (klasy czwarte)

Czytanie ze zrozumieniem jest umiejętnością praktyczną, potrzebną w różnych okolicznościach życia. Daje możliwość obcowania z literaturą. pozwala na uniezależnienie się od innych, w końcu jest podstawą efektywnej nauki.