oferta szkoły

W naszej szkole proponujemy w ramach czesnego bogatą ofertę zajęć wspomagających rozwój dzieci na różnych płaszczyznach.

Są to m.in.:

- terapia pedagogiczna,

- zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- gry behawioralne,

- zajęcia dotyczące czytania ze zrozumieniem,

- tutoring,

- kółka zainteresowań (szczegółowa oferta kółek tutaj)

 

Poza tym oferujemy więcej godzin (w ramach całego cyklu kształcenia):

- języka polskiego,

- języka angielskiego,

- geografii,

- biologii,

- fizyki z elementami chemii,

- muzyki.

Dodatkowo klasy ósme mają więcej godzin przedmiotów egzaminacyjnych.