terapia pedagogiczna

to specjalistyczne zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi:

- dysleksją , czyli specyficznymi trudnościami w nauce czytania,

- dysgrafią, czyli specyficznymi trudnościami w opanowaniu pisma odręcznego,

- dysortografią, czyli specyficznymi trudności w opanowaniu poprawnej pisowni pod względem ortograficznym

Terapeuta zajmuje się również dziećmi z grupy ryzyka wystąpienia w.w. trudności.