idea

IDEA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 

Budżet partycypacyjny to proces, który daje uczniom wyjątkową możliwość współdecydowania o części budżetu szkoły. Uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły, które chcą, aby zostały zrealizowane. Mogą dyskutować o pomysłach innych uczniów. Mogą zagłosować i wybrać te, które wydają im się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane w głosowaniu będą realizowane. Budżet partycypacyjny jest właśnie dla tych, którzy chcą coś zmienić w szkole.  

Ogólne zasady budżetu budżetu partycypacyjnego, o których warto pamiętać:

  • Każdy uczeń może wziąć udział – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy,
  • Wszystko przebiega według ustalonych reguł, które są znane przed rozpoczęciem procesu,
  • Uczniowie  decydują o tym, na co zostaną przeznaczone określone środki - zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne,
  • Wyniki głosowania są wiążące

 

SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY W NASZEJ SZKOLE

  • do tej pory odbyły się trzy edycje SzBP
  • pierwsza edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego odbyła się w roku szkolny 2017/18
  • pierwsza prezentacja projektów zgłoszonych do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego  - 22 listopada 2017
  • zrealizowane projekty:

w roku szkolnym 2017/18

w 1. edycji

w SSP nr 30:

projekt nr 4 – Odkurzacz

projekt nr 6 - Pufy i stolik

projekt nr 7 - Ekologia od kuchni –kupienie 1. kompletu koszy do segregacji śmieci

 

w SG nr 5:

projekt nr 1 – Nowa kanapa

 

w 2. edycji:

Dofinansowanie balu.

 

w roku szkolnym 2018/19

w SSP nr 30:

Rośliny antysmogowe

 

w SG nr 5:

Zakup sprzętu grającego

Bal 2019