Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

wychowawcy

ID Dorota Suchenek
IK Katarzyna Pogocka
IIK Katarzyna Nienałtowska
IID Marzena Lęgas
IIIJ Joanna Niekłań-Kieniewicz
IVA Artur Sienkiewicz
IVK Katarzyna Nosal
VB Bogna Wojtkielewicz
VIJ Jacek Zalewski
VIK Katarzyna Rogala
VIIA Agata Bołoz - Pawłowska
VIID Marcin Dutkiewicz
VIIIA Artur Klamka