Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

tutoring

W roku szkolnym 2019/2020 oferta naszej szkoły poszerzyła się o TUTORING. Jest to jedna z metod wychowawczo-dydaktycznych, która opiera się na regularnych, indywidualnych spotkaniach ucznia z nauczycielem. Podstawowym jej celem jest wspieranie podopiecznego w jego rozwoju, towarzyszenie mu w odnajdywaniu i rozwijaniu talentów oraz pomoc w osiąganiu samodzielności.

Obecnie w naszej szkole certyfikowaną tutorką jest Bogna Wojtkielewicz.

Ze względu na indywidualny charakter i rozłożony w czasie proces (około 8 spotkań raz na dwa tygodnie) nie każdy uczeń będzie mógł pracować tą metodą. W trakcie zaplanowanych spotkań podopieczny i tutor poznają się i wyznaczają cel swojej pracy. Po każdym spotkaniu uczeń otrzymuje różnego rodzaju zadania do wykonania, które są omawiane na kolejnych spotkaniach. Warto podkreślić, że zajęcia metodą tutoringu NIE SĄ formą korepetycji ani zajęć indywidualnych przygotowujących np. do konkursu, a zadawane prace nie są standardowymi pracami domowymi.