Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

5 września (wtorek)

 

- godz. 8.30 – początek roku szkolnego

- od godz. 9.25 – lekcje według planu

7 września  (czwartek)

- godz. 17.30 - zebrania dla rodziców

30 września (sobota)

 

- godz. 11.00 - ślubowanie klas pierwszych

- godz. 12.00 - Piknik Szkolny

23 – 31 grudnia

- ferie świąteczne

15 – 28 stycznia

- ferie zimowe

1 lutego

- godz. 17.30 - zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej,

                        rozpoczynającej naukę we wrześniu 2024 roku

28 marca – 2 kwietnia

- ferie świąteczne

1 – 3 maja

- dni wolne

14, 15, 16 maja

- egzamin ósmoklasisty

30 – 31 maja

- dni wolne

20 czerwca

- godzina 16.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego