lista szkolnych nagród

W naszej szkole przyznawane są różne nagrody. Oto ich lista i krótki opis.

„Dla uczniów wyróżniających się przewidziano następujące nagrody:

a) pochwała przez wychowawcę w obecności klasy,

b) pochwała przez dyrektora szkoły na spotkaniu wszystkich uczniów szkoły w obecności nauczycieli,

c) list pochwalny do rodziców,

d) przyznanie nagrody specjalnej,

e) przyznanie nagrody LADY/GENTLEMAN,

f) przyznanie tytułu ucznia honoris causa,

g) przyznanie dorocznej nagrody OLEK na koniec roku szkolnego.”

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 STO W WARSZAWIE rozdział IV § 21p.1

 

OLEK

Komu można przyznać? Każdemu członkowi społeczności szkolnej.

Kto przyznaje? Uczennice i uczniowie oraz Rada Pedagogiczna.

Od kiedy? 1995

Nazwisko laureata nie jest znane nikomu aż do momentu wręczenia nagrody. Nazwa nagrody pochodzi od imienia pierwszego laureata.

 

NAGRODA ZA BEZINTERESOWNE DZIAŁANIE NA RZECZ INNYCH

Komu można przyznać? Uczennicy lub uczniowi SSP 30, lub grupie uczennic i uczniów.

Kto przyznaje? Parlament Szkolny, Szkolna Organizacja Pozarządowa.

Od kiedy? 2006


GENTLEMAN/LADY

Komu można przyznać? Uczennicy i uczniowi SSP 30.

Kto przyznaje? Rada Pedagogiczna.

Od kiedy? 2008

Motto: Honos virtutis praemium, czyli zaszczyt - nagroda cnoty”.

 

100% NAUCZYCIELKI/100% NAUCZYCIELA

Komu można przyznać? Nauczycielce i nauczycielowi SSP 30.

Kto przyznaje? Uczennice i uczniowie.

Od kiedy? 2022

 

oraz NAGRODA SZCZEGÓLNA,

czyli możliwość nadania tytułu UCZNIA HONORIS CAUSA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 30 STO