Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

kalendarz 2021/2022

(zapraszamy również do bardziej szczegółowego kalendarza w menu bocznym)

11-12 listopada - dni wolne 

23-31 grudnia - ferie świąteczne

6-7 stycznia - dni wolne 

31 stycznia–13 lutego - ferie zimowe

17 lutego - zebranie dla rodziców kandydatów do klasy I 

14-19 kwietnia - ferie świąteczne 

1–3 maja - dni wolne 

24, 25, 26 maja - egzamin ósmoklasisty 

1 czerwca - Bal z okazji 30-lecia szkoły

16-17 czerwca - dni wolne 

23 czerwca, godzina 16.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - 1 lipca 

Termin wydania zaświadczeń - 8 lipca