czytam z klasą

W roku 2019 klasa IID przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Czytam z klasą”, którego celem jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem, integracja zespołu klasowego oraz wspieranie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.