konkursy przedmiotowe 2023/2024

W tym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego. Organizatorem konkursów językowych jest MKO, a konkursu informatycznego - OEIiZK

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć:

na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, czyli tutaj

na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), czyli tutaj 

na stronie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK), czyli tutaj