Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

egzamin ósmoklasisty

Terminy egzaminów  w roku szkolnym 2020/2021

 

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Pełen komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w załączniku.