Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

harmonogram konkursów przedmiotowych 2021/2022

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć tutaj

W plikach dostępne są harmonogramy etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.