Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

kółko ekonomiczno-geograficzne dla uczniów klas 7 i 8

kółko ekonomiczno-geograficzne dla uczniów klas 7 i 8 (Katarzyna Rogala)

 

Kółko poszerzające wiedzę z geografii, przygotowujące uczniów do konkursów geograficznych. Na zajęciach będą miały miejsce prezentacje tematów, dyskusje i rozwiązywanie zadań.