Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

kółko geograficzne dla uczniów klasy 5 i 6

kółko geograficzne dla uczniów klasy 5 i 6 (Katarzyna Rogala)

 

Kółko poszerzające wiedzę z geografii z wykorzystaniem pomocy naukowych, zadań problemowych, gier i filmów przyrodniczych. Tematyka zajęć uwzględnia materiał realizowany na lekcjach. Część zajęć będzie traktowana jako zajęcia wyrównawcze.